METODYKA POSTĘPOWANIA

1. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0601 900 001, za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@odzyskiwaniedlugu.com lub za pośrednictwem formularza.
2. Wstępna analiza sprawy pod względem ilości spraw, daty wymagalności i możliwości skierowania do elektronicznego postępowania upominawczego lub do postępowania zwykłego.
3. Sporządzenie pozwu i skierowanie do właściwego Sądu, ze szczególnym naciskiem na elektroniczne postępowanie upominawcze. JEDYNYM KOSZTEM POWODA - WIERZYCIELA JEST KOSZT OPŁATY DO SĄDU - WPISU SĄDOWEGO.
 BRAK KOSZTÓW HONORARIUM KANCELARII.
4. Rozpoznanie sprawy przez właściwy Sąd zakończone wydaniem orzeczenia.
5. Oczekiwanie na prawomocność orzeczenia.
6. Po uzyskaniu prawomocności orzeczenia uzyskanie tytułu wykonawczego oraz skierowanie sprawy do właściwego Komornika.
7. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE, którego jedynym celem jest wyegzekwowanie roszczenia dla Wierzyciela.


Zysk dla Wierzyciela:


Na egzekucję należności pieniężnych należy spoglądać dwutorowo
1. wyegzekwowane należności;
2. korzyści podatkowe w sytuacji bezskutecznej egzekucji.


Dla Powoda - Wierzyciela kluczowym jest wyegzekwowanie dochodzonego roszczenia w całości wraz z kosztami pobocznymi, w tym wpisem sądowym. Kluczowy jest czas i skuteczność. Dlatego też podstawowym założeniem działania Kancelarii jest pełne nakierowanie na spowodowanie przy udziale Organu komorniczego wyegzekwowanie dochodzonej kwoty. Model działania stworzony przez lata przez Kancelarię pozwala na szybkie spowodowanie, iż środki które winny jest dłużnik znajdą się na koncie Powoda - Wierzyciela, przy pełnej i maksymalnej minimalizacji kosztów po stronie Powoda - Wierzyciela.

W sytuacji, gdy zaistnieje bezskuteczna egzekucja, Powód - Wierzyciel ma możliwość na podstawie prawomocnego postanowienia Komornika o bezskutecznej egzekucji dokonać odpisu podatkowego z podatku dochodowego, tym samym wygrana Powoda - Wierzyciela jest w każdej możliwej sytuacji prawnej.

Niewątpliwie jednak nasza Kancelaria nastawiona jest na wyegzekwowanie roszczenia od dłużnika!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU;
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

adwokat Katarzyna Gajda;
adwokat Marcin Targosz.

Korzyści:
  • Brak kosztów dla Wierzyciela za profesjonalną reprezentację prawną;
  • Szybkość postępowania;
  • Najniższe możliwe koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • Współpraca z kancelariami adwokackimi i radcowskimi;
  • Zweryfikowani Komornicy;
  • Zawsze aktualne informacje o stanie sprawy;