Egzekucja należności


Postępowanie egzekucyjne - co to jest?Królowa wszelkich postępowań

Egzekucja należności pieniężnych to proces prawny, który ma na celu wyegzekwowanie spłaty długów przez dłużnika na rzecz Wierzyciela. Jest nadzorowany przez sąd, który wydaje tytuł wykonawczy, umożliwiający Komornikowi przystąpienie do działań egzekucyjnych. Celem egzekucji jest zapewnienie, by Wierzyciel otrzymał należne mu środki, jednocześnie przestrzegając prawnych ram działania.

Jak przebiega postępowanie egzekucyjne?

Jak przebiega egzekucja należności pieniężnych w Kancelarii Targosz Gajda Adwokaci s.c.?

Na wstępie dokonujemy szczegółowej analizy sprawy, aby określić najlepszą drogę działania, czy to przez elektroniczne postępowanie upominawcze, czy standardowe postępowanie sądowe. Egzekucja należności może przybierać różne formy. Jako doświadczeni adwokaci, pomagamy naszym klientom w wyborze odpowiedniej opcji.

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji procesowej i składaniem pozwów w odpowiednich sądach, kładąc szczególny nacisk na efektywność i szybkość elektronicznego postępowania upominawczego (e-sąd).

Po złożeniu pozwu sprawa jest analizowana przez sąd, który wydaje stosowne orzeczenie. Czekamy na jego prawomocność, by przejść do kolejnego etapu.

Z prawomocnym orzeczeniem w ręku uzyskujemy tytuł wykonawczy, który umożliwia nam skierowanie sprawy do komornika. Cały proces ma jeden cel: efektywne wyegzekwowanie roszczeń dla naszych Klientów (Wierzycieli).

Zapoznaj się z naszymi referencjami

Jak rozpocząć współpracę?

Wystarczy zadzwonić pod numer 601 900 001, wysłać wiadomość na adres sekretariat@odzyskiwaniedlugu.com lub skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej. Następnie przystępujemy do wstępnej analizy sprawy, oceniając liczbę długów, terminy wymagalności oraz możliwości ich egzekucji. W ofercie Kancelarii Targosz Gajda Adwokaci s.c., dostępne są w szczególności:

Wszystkie te usługi świadczymy w formie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu wstępnej analizy sprawy. Doskonale orientujemy się w aktualnych przepisach prawa, dlatego nasza Kancelaria jest miejscem, w którym można znaleźć specjalistyczną pomoc.

Dane teleadresowe

Adres:
TARGOSZ GAJDA ADWOKACI SPÓŁKA CYWILNA

ul. Śląska 6/3,

Kraków

30-003

Polska

E-Mail
Telefon: