Kancelaria

Kancelaria Targosz Gajda Adwokaci Spółka Cywilna od wielu lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń masowych na rzecz Przedsiębiorców, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego, jak również na rzecz Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przez ręce Kancelarii przeszło tysiące spraw sądowych i egzekucyjnych. Działania Kancelarii w pełni chronią interesy Wierzycieli, którzy posiadają znaczne ilości roszczeń do wyegzekwowania. Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy, w przeważającej mierze dogodne dla dłużników, znajomość specyfiki egzekwowania roszczeń jest kluczowa celem sprawnego przeprowadzenia postępowania. Kancelaria posiada zaplecze osobowe oraz przedmiotowe do dochodzenia każdej ilości wierzytelności. Zdając sobie sprawę z problematyczności problemu jakim niewątpliwie jest egzekwowanie roszczeń przez Wierzycieli od dłużników, specyfiki zawodu Komornika, Kancelaria wypracowała własny indywidualny system działania i monitorowania spraw. Doświadczenie, jakie posiada Kancelaria pokazuje, iż skuteczność egzekucji wynika z szeregu czynników, które powtarzają się w każdym postępowaniu komorniczym. Dla Wierzyciela - Przedsiębiorcy najistotniejsze jest odzyskanie środków pieniężnych, przy jak najmniejszych kosztach postępowania. Niniejsze, z uwagi na przeprowadzenie tysięcy spraw sądowych i egzekucyjnych w pełni zapewnia Kancelaria Targosz Gajda Adwokaci Spółka Cywilna.
Biorąc pod uwagę rozmiar niewyegzekwowanych roszczeń i brak skuteczności egzekucji w naszym kraju, najistotniejsze jest szybkie i sprawne działanie przy maksymalnym monitorowaniu spraw. Niewątpliwie postępowanie egzekucyjne cechuje niestety nikła skuteczność egzekwowania roszczeń od dłużników. Spowodowane jest to błędnymi zasadami narzuconymi przez ustawodawcę, które w przeważającej mierze chronią interesy dłużnika, pomijając interes Wierzyciela. W ocenie Kancelarii najwyższy czas to zmienić i spowodować, że orzeczenia sądów zasądzające będą egzekwowane.
Egzekucja cechuje się specyficznymi zasadami, które niewątpliwie zależą od Organów Komorniczych. Znajomość dłużników Wierzyciela pozwala na uskutecznienie postępowania egzekucyjnego, albowiem umożliwia unikanie "straty czasu", czasu, który jest kluczowy dla Wierzyciela.
Przez lata prowadzenia spraw sądowych i egzekucyjnych zauważyło się, iż im więcej przekazuje spraw Wierzyciel, tym egzekucja jest skuteczniejsza. Wynika to z możliwości dogłębnej analizy sytuacji dłużników Wierzycieli. Dłużnik z założenia jest podmiotem niesolidnym, który z różnych przyczyn nie wykonuje swojego zobowiązania na rzecz Wierzyciela. Długoletnia współpraca z Wierzycielami pozwala na zbadania sytuacji spraw i celowanie do konkretnego Komornika, celem chociażby uniknięcia zbiegów, które to wiążą się z czasem, w którym sprawę przekazuje dany Komornik do Komornika właściwego. Czas jest kluczowy dla każdego Wierzyciela. Dlatego też zapewniamy Wierzycielom kompleksową obsługę dochodzenia roszczeń, gdzie podstawowym celem jest szybkie i sprawne wyegzekwowanie roszczenia na Jego rzecz.

ZESPÓŁ KANCELARII:

Marcin Targosz, adwokat

Starszy Wspólnik w Kancelarii Targosz Gajda Adwokaci Spółka Cywilna

Katarzyna Gajda, adwokat

Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Targosz Gajda Adwokaci Spółka Cywilna

Szymon Krymula, Starszy Prawnik

Aplikant radcowski, który ukończył aplikację radcowską i przygotowuje się do egzaminu zawodowego.