Postępowanie egzekucyjne


Postępowanie egzekucyjne - co to jest?Królowa wszelkich postępowań

Ideą dochodzenia roszczeń pieniężnych niewątpliwie jest skuteczność wyegzekwowania należności. Posiadanie tytułu wykonawczego, czyli orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności, stanowi początek sukcesu dla Wierzyciela. Dopiero postępowanie komornicze pozwala na dochodzenie roszczeń, tym samym jest królową postępowań. 

Dzięki Komornikowi i jego działaniom możemy uzyskać środki pieniężne dla Wierzyciela od dłużnika. Dlatego też kluczowe i najważniejsze jest właściwe postępowanie pełnomocnika Wierzyciela wobec Komornika, który jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego. To Komornik, działając szybko i sprawnie, może wyegzekwować dochodzoną należność. Rzeczywistość postępowania egzekucyjnego przy obecnych przepisach spolegliwych wobec dłużnika utrudniają działania ku skutecznej egzekucji, tym samym kluczowe jest właściwe postępowanie w postępowaniu egzekucyjnym.

Niniejsze, w związku z wieloletnim doświadczeniem i działalnością Kancelarii zapewniamy Wierzycielom. Naszym celem jest skuteczna egzekucja przy maksymalnej minimalizacji jej kosztów.

Jak przebiega postępowanie egzekucyjne?

W sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądowego nadawana jest klauzula wykonalności. W elektronicznym postępowaniu upominawczym dzieje się to z urzędu, niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć w sytuacji stwierdzenia prawidłowego doręczenia korespondencji sądowej do pozwanego i upływu właściwego terminu od niniejszego doręczenia. Nasza Kancelaria, z uwagi na bieżące monitorowanie spraw z urzędu, wykonuje takie czynności standardowo.

Z kolei w zwykłym postępowaniu sądowym imieniem Powoda składany jest wniosek do właściwego Sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności w formie papierowej.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego, w formie elektronicznej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, składany jest wniosek do właściwego Komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego również w formie elektronicznej, zaś w zwykłym postępowaniu sądowym w formie papierowej.

Po otrzymaniu wniosku, właściwy Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, którego celem jest wyegzekwowanie należności dla Wierzyciela. Kancelaria ma ustalone najniższe możliwe kwoty zaliczek do Komorników, które w sytuacji skutecznej egzekucji ściągane są w całości od dłużnika.


Zapoznaj się z naszymi referencjami

Postępowanie egzekucyjne - skorzystaj z naszej pomocy prawnej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu wstępnej analizy sprawy. Doskonale orientujemy się w aktualnych przepisach prawa, dlatego nasza Kancelaria jest miejscem, w którym można znaleźć specjalistyczną pomoc.

Dane teleadresowe

Adres:
TARGOSZ GAJDA ADWOKACI SPÓŁKA CYWILNA

ul. Śląska 6/3,

Kraków

30-003

Polska

E-Mail
Telefon: