Pomoc prawna przy windykacji roszczeń - zapraszamy do współpracy!

Windykacja roszczeń oparta jest o stałą wieloletnią współpracę z Kancelariami Adwokackimi, obsługującymi Wierzycieli masowych na rynkach energetycznym i chemicznym. Współpraca ta pozwoliła na zoptymalizowanie całego procesu dochodzenia od dłużników należności, przy uwzględnieniu ilości prowadzonych postępowań, jak i sprawozdawczości finansowo - księgowej.

Dochodzenie należności

TARGOSZ GAJDA ADWOKACI SPÓŁKA CYWILNA

Pomoc prawna przy windykacji należności - jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

W przypadku problemów z windykacją należności nasza Kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Współpraca z nami rozpoczyna się od kontaktu telefonicznego pod numerem 601 900 001, wysłania wiadomości na adres  sekretariat@odzyskiwaniedlugu.com lub skorzystania z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej. Następnie przeprowadzamy wstępną analizę sprawy, oceniając ilość spraw, daty wymagalności oraz możliwości skierowania sprawy do elektronicznego postępowania upominawczego lub zwykłego postępowania.

Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem pozwów i skierowaniem ich do właściwego Sądu, przykładając szczególny nacisk na elektroniczne postępowanie upominawcze.

Po złożeniu pozwu, sprawa jest rozpoznawana przez sąd, który wydaje orzeczenie. Następnie oczekujemy na jego prawomocność, po której uzyskujemy tytuł wykonawczy i kierujemy sprawę do właściwego Komornika. Celem postępowania egzekucyjnego jest wyłącznie wyegzekwowanie roszczenia dla Wierzyciela. Nasza kancelaria gwarantuje profesjonalne podejście na każdym etapie współpracy, dążąc do szybkiego i skutecznego odzyskania należności.

Kompleksowa pomoc przy windykacji należności

17 000 prowadzonych spraw sądowych i komorniczych
K
ompleksowa obsługa prawna dochodzenia wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego (e-sąd) od złożenia pozwu do postępowania egzekucyjnego prowadzona przez pełnomocników zawodowych. Pełna współpraca z wiarygodnymi Komornikami w
całym kraju.

Zaufali nam:

BIOVITA Sp. z o.o.                                                                                                                                  Fundacja "z Naturą na Ty"

Sprawdź Nasze referencje

NIE POBIERAMY OPŁAT OD WIERZYCIELA ZA REPREZENTACJĘ PRAWNĄ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I EGZEKUCYJNYM

Dzięki doświadczeniu kancelarii tylko dłużnik płaci za dochodzone roszczenie.

Odzyskanie należnego długu z pomocą naszej Kancelarii

Współpraca z naszą Kancelarią to przede wszystkim brak kosztów po stronie Wierzyciela. Zajmiemy się reprezentacją Powoda w trakcie postępowania sądowego oraz pomożemy w wyegzekwowaniu należnej kwoty przy udziale Organu komorniczego.

Dochodzenie roszczeń i należności - jak przebiega proces?


1.Od Osoby zlecającej (Wierzyciela) nie jest pobierane honorarium za dochodzenie roszczenia. Honorarium kancelarii pochodzi od wyegzekwowanej
kwoty od dłużnika i stanowi kwotę zasądzoną przez Sąd z tytułu zastępstwa adwokackiego przed Sądem oraz przez Komornika z tytułu zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów z tytułu reprezentacji w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

2.

Wierzyciel ponosi jedynie opłaty do Sądu (wpisy). Preferowane jest elektroniczne postępowanie upominawcze, gdzie kwota opłaty sądowej jest najniższa, jak również niniejsze postępowanie jest obecnie najszybszym trybem dochodzenia roszczeń pieniężnych od dłużników. W zakresie postępowania egzekucyjnego kancelaria ma ustalone najniższe możliwe kwoty zaliczek na czynności komornicze. Wieloletnia współpraca z Komornikami w całej Polsce umożliwia uzyskanie dochodzonej kwoty, względnie korzystnego rozstrzygnięcia w zakresie rozliczeń podatkowych w możliwie najkrótszym czasie.

3.

Kancelaria na bieżąco we własnym systemie elektronicznym  monitoruje stan każdej sprawy umożliwiający przekazanie Wierzycielowi informacji o stanie postępowania w każdym czasie i na każdym jego etapie.

4.

Wartość odzyskanych należności zależy od ilości przekazanych spraw. Wieloletnie doświadczenie kancelarii wskazuje, iż skuteczność egzekucji jest wprost proporcjonalna do ilości dochodzonych należności.

5.

Dochodzimy roszczeń pieniężnych m. in.  z faktur, not oraz umów. Mamy szerokie doświadczenie w obsłudze Wierzycieli Masowych.

Dane teleadresowe

Adres:
TARGOSZ GAJDA ADWOKACI SPÓŁKA CYWILNA

ul. Śląska 6/3,

Kraków

30-003

Polska

E-Mail
Telefon: