Wyjątkowość elektronicznego postępowania upominawczego


Elektroniczne postępowanie upominawcze (epu, e-sąd) prowadzone jest obecnie przez VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie dla wszystkich Powodów oraz Pozwanych. Niniejszy Sąd stanowi jedyny Sąd rozpoznający sprawy w trybie elektronicznym. Pozwala to Powodom z całej Polski kierować powództwa wobec wszystkich dłużników, bez względu na miejsce ich zamieszkania. Inauguracja postępowania miała miejsce 4 stycznia 2010 roku.
Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej, jako epu) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych. Jest to postępowanie odrębne, które gwarantuje szybkość postępowania i możliwie najniższe koszty.
Cała korespondencja z Sądem odbywa się drogą elektroniczną, co stanowi podstawowe ułatwienie dla Powoda - Wierzyciela, gwarantując szybkość działania. Dodatkowo opłata sądowa kierowana do Sądu jest najniższa z możliwych. W sytuacji skutecznego postępowania egzekucyjnego, pełny koszt postępowania sądowego jest zwracany do Wierzyciela.
Klauzula wykonalności z kolei nadawana jest z urzędu, w formie elektronicznej, jak również sam wniosek egzekucyjny kierowany jest elektronicznie do konkretnego Komornika.
Działanie takie pozwala na uzyskanie tytułu wykonawczego w około 3 miesiące od złożenia pozwu do epu.