Jak działamy? Dlaczego warto współpracować z naszą Kancelarią?Nasza Kancelaria od wielu lat zajmuje się dochodzeniem należności od dłużników na rzecz Wierzycieli. Przez ręce Kancelarii przeszło tysiące spraw w tym przedmiocie. Dzięki doświadczeniu i obsłudze ogromnej ilości spraw stworzyliśmy własny indywidualny system monitorowania, co przekłada się na szybkość działania. Na każdym etapie sprawy wiemy co się w sprawie dzieje i działamy w ten sposób, aby działanie Sądu, a następnie Komornika przyśpieszyć. Efektem jest szybkie i sprawne odzyskanie środków finansowych dla Wierzyciela - Przedsiębiorcy. W tym miejscu z całą stanowczością wskazujemy, że nie reprezentujemy dłużników. Naszym zainteresowaniem objęci są tylko i wyłącznie Wierzyciele.

Dlatego, jeżeli posiadasz niezapłacone faktury, zapraszamy do szybkiego kontaktu. Może to być drogą mailową na adres kancelaria@targoszgajda.pl, może to być drogą telefoniczną pod numerem telefonu 0601 900 001. Informacje, które nas interesują to jaka jest to ilość niezapłaconych faktur, jaki był termin płatności, czy zostało wysłane wezwanie do zapłaty, a jeżeli tak to w jakiej formie - drogą elektroniczną czy za pośrednictwem operatora pocztowego. Na wstępie podejmiemy się wstępnej analizy spraw pod kątem oceny dłużników. Te informacje pozwalają nam spojrzeć pod kątem skuteczności egzekucji. Co ważne i co wymaga wyraźnego zaznaczenia - nasza Kancelaria nie pobiera od Wierzyciela - Przedsiębiorcy - Powoda żadnego honorarium za obsługę prawną. Za nasze usługi płaci tylko dłużnik.
Po wstępnej analizie podmiotu jakim jest dłużnik, analizujemy konkretne sprawy pod kątem wymagalności i możliwości skierowania do konkretnego postępowania sądowego. Sporządzenie pozwu opiera się na naszych indywidualnie wykonanych wzorach, tak aby sprawa została bezproblemowo rozpoznana przez właściwy sąd. Czas między złożeniem pozwu a wydaniem orzeczenia jest jedynym czasem w którym rzeczywiście mamy małe możliwości działania, niemniej jednak jeżeli czas ten jest w naszej ocenie za długi wykonujemy pewne czynności, które skłaniają właściwy Sąd do właściwego działania. Po uzyskaniu orzeczenia właściwy Sąd wysyła orzeczenie wraz z pozwem do pozwanego. Ten czas jest pod stałym naszym monitoringiem, albowiem mamy możliwość zweryfikowania kiedy pozwany odebrał korespondencję i jakie czynności wykonał. W sytuacji braku reakcji pozwanego składamy do właściwego Sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu składamy wniosek egzekucyjny do właściwego Komornika.
Wewnętrzny monitoring zapewnia, że sprawa jest stosunkowo szybko rozpoznawana, a właściwy Sąd właściwie reaguje na nasze wnioski. To gwarantuje, że sprawa w maksymalnie krótkim czasie trafi do postępowania egzekucyjnego, gdzie Komornik zrobi wszystko co w jego mocy aby środki Wierzyciela wyegzekwować.

Zapraszamy do współpracy.