Elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie zwykłe i królowa wszelkich postępowań - postępowanie egzekucyjne...


Szybkość postępowania;
Niższe koszty postępowania z tytułu opłaty sądowej;
Orzeczenia wydawane w formie elektronicznej;
Skierowanie sprawy do Komornika w formie elektronicznej;

To zaledwie kilka zalet postępowania elektronicznego upominawczego. Niewątpliwie ogromnym problemem w naszym kraju sądownictwa jest czas rozpoznania sprawy. W trybie zwykłym ciągnie się to co najmniej miesiącami, a częstokroć latami. W przeciwieństwie do elektronicznego postępowania, w którym przy pozytywnym rozstrzygnięciu dla Powoda sprawa zaledwie w kilka miesięcy (nawet zaledwie 3 miesiące) trafia do Komornika. Zaczyna się postępowanie egzekucyjne, które częstokroć jest pomijane na etapie szkolenia, a w praktyce okazuje się królową wszelkich postępowań. Stwierdzenie to jest o tyle trafne, iż dla żadnego Powoda czy też później Wierzyciela posiadanie tytułu wykonawczego jest zaledwie środkiem do celu. Celem jest wyegzekwowanie roszczenia i tutaj z reguły zaczynają się problemy. Problemem są obecnie obowiązujące przepisy, które dbają przede wszystkim o dłużników. Stąd też konieczność wypracowania indywidualnego sposobu działania nakierowanego tylko i wyłącznie na wyegzekwowanie roszczenia w całości bądź co najmniej w znacznej części.
Dlatego gwarantujemy Państwu szybkie i sprawne działanie, które nakierowane jest tylko i wyłącznie na skutek. Szybka egzekucja oznacza szybkie odzyskanie długu.


Druga droga - zwykłe postępowanie


Elektroniczne postępowanie upominawcze zdecydowanie najbardziej korzystne i właściwe dla roszczeń pieniężnych, w niektórych przypadkach może nie mieć zastosowanie. W takiej sytuacji kierujemy sprawę do postępowania zwykłego sądowego. W takim przypadku postępowanie z uwagi na osoby orzekające - czynnik ludzki i konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego z reguły wydłuża się. Niemniej jednak analogicznie, jak w postępowaniu elektronicznym upominawczym uzyskuje się tytuł wykonawczy, który kieruje się do postępowania egzekucyjnego.


Postępowanie egzekucyjne - królowa wszelkich postępowań


Ideą dochodzenia roszczeń pieniężnych niewątpliwie jest skuteczność wyegzekwowania należności. Posiadanie tytułu wykonawczego czyli orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności stanowi początek sukcesu dla Wierzyciela. Dopiero postępowanie komornicze pozwala na dochodzenie roszczeń, tym samym stanowi królową postępowań. Dzięki Komornikowi i jego działaniom możemy uzyskać środki pieniężne dla Wierzyciela od dłużnika. Dlatego też kluczowe i najważniejsze jest właściwe postępowanie pełnomocnika Wierzyciela wobec Komornika, który jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego. To Komornik, działając szybko i sprawnie może wyegzekwować dochodzoną należność od dłużnika. Rzeczywistość postępowania egzekucyjnego przy obecnych przepisach spolegliwych wobec dłużnika utrudniają działania ku skutecznej egzekucji, tym samym kluczowe jest właściwe postępowanie w postępowaniu egzekucyjnym.
Niniejsze, w związku z wieloletnim doświadczeniem i działalnością Kancelarii zapewniamy Wierzycielom. Naszym celem jest skuteczna egzekucja przy maksymalnej minimalizacji jej kosztów.


Zapraszamy do współpracy.