Elektroniczne postępowanie upominawcze - najszybsze i najskuteczniejsza metoda na odzyskanie środków finansowych od dłużnika na rzecz Wierzyciela


Szybkość postępowania;

Niższe koszty postępowania z tytułu opłaty sądowej;

Orzeczenia wydawane w formie elektronicznej;

Skierowanie sprawy do Komornika w formie elektronicznej;


To zaledwie kilka zalet postępowania elektronicznego upominawczego. 

Niewątpliwie ogromnym problemem w naszym kraju  jest czas rozpoznania sprawy. 

W trybie zwykłym ciągnie się to co najmniej miesiącami, a częstokroć latami. W przeciwieństwie do elektronicznego postępowania, w którym przy pozytywnym rozstrzygnięciu dla Powoda sprawa zaledwie w kilka miesięcy (nawet zaledwie 3 miesiące) trafia do Komornika.


Zaczyna się postępowanie egzekucyjne, które częstokroć jest pomijane na etapie szkolenia, a w praktyce okazuje się królową wszelkich postępowań. Stwierdzenie to jest o tyle trafne, iż dla żadnego Powoda czy też później Wierzyciela posiadanie tytułu wykonawczego jest zaledwie środkiem do celu. Celem jest wyegzekwowanie roszczenia i tutaj z reguły zaczynają się problemy. Problemem są obecnie obowiązujące przepisy, które dbają przede wszystkim o dłużników. Stąd też konieczność wypracowania indywidualnego sposobu działania nakierowanego tylko i wyłącznie na wyegzekwowanie roszczenia w całości bądź co najmniej w znacznej części.


Dlatego gwarantujemy Państwu szybkie i sprawne działanie, które nakierowane jest tylko i wyłącznie na skutek. Szybka egzekucja oznacza szybkie odzyskanie długu.


Zapraszamy do współpracy.