Czy Twoja firma traci płynność finansową przez niezapłacone faktury? Twój dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty, kolejne ponaglenia, a nawet na przedsądowe wezwanie do zapłaty? Jeżeli tak mamy rozwiązanie dla Twojej firmyElektroniczne postępowanie upominawcze:


Czy Twoja firma traci płynność finansową przez niezapłacone faktury? Twój dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty, kolejne ponaglenia, a nawet na przedsądowe wezwanie do zapłaty? Jeżeli tak mamy rozwiązanie dla Twojej firmy – elektroniczne postępowanie upominawcze. Nasza Kancelaria skierowała do takiego postępowania tysiące spraw, które w wyniku naszych działań doprowadziły do odzyskania setek tysięcy złotych. Dla Ciebie, jako Wierzyciela obsługa prawna w tym zakresie jest bezkosztowa. To Twój dłużnik zapłaci za nasze usługi. Chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do lektury.

 

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze? Jak to się dzieje, że odzyskujesz swoje pieniądze od nierzetelnego dłużnika?

 

                Masz niezapłacone faktury, skieruj sprawy do naszej Kancelarii, a spowodujemy ich odzyskanie. Jeżeli masz przeterminowane faktury, a dłużnik pozostaje bierny, nie czekaj  – działaj z naszą Kancelarią.

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze, najszybsze z dostępnych w Polsce, i nie wymagające przeprowadzenia tradycyjnej rozprawy z udziałem stron postępowania czy też świadków. Całe postępowanie opiera się na właściwym opisie dowodów załączonych do pozwu. To właśnie rola Kancelarii, aby pozew miał właściwą formę, która zmierza do wydania orzeczenia – nakazu zapłaty. Wszystko odbywa się na posiedzeniu niejawnym, na którym Sąd w swoim gabinecie bada treść pozwu oraz opisanych w nim dowodów. Dlatego też tak istotna jest rola Kancelarii aby materiał dowodowy był właściwie przedstawiony Sądowi, a Sąd szybko i sprawnie wydał orzeczenie. Po naszej stronie jako Kancelarii jest troska o interesy Twojej firmy i wyręczymy Cię w żmudnym procesie dochodzenia roszczeń, a tym samym odzyskamy Twoje pieniądze.

Wydane orzeczenie – nakaz zapłaty jest pierwszym krokiem do odzyskania Twoich pieniędzy. Dłużnik ma 2 tygodnie od doręczenia pozwu z nakazem zapłaty do niego na spłatę do Ciebie długu lub na złożenie sprzeciwu do sądu. Jeżeli tego nie zrobi nakaz zapłaty uprawomocnia się i z urzędu nadawana jest klauzula wykonalności, dzięki której do akcji wkracza komornik na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który przygotowuje nasza Kancelaria.

Dla Wierzyciela liczy się przede wszystkim czas. Ten czas od złożenia pozwu do skierowania wniosku egzekucyjnego z uwagi na nasze doświadczenie wynosi do 3 miesięcy. Dzięki autorskim monitoringom na bieżąco monitorujemy stan sprawy, a dzięki temu wiemy kiedy dłużnik odebrał korespondencję sądową i czy wniósł sprzeciw. Jeżeli dłużnik odebrał korespondencję sądową, a nie złożył sprzeciwu – mimo, że sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, kierujemy grzecznościowy wniosek do sądu z uprzejmą prośbą o nadanie klauzuli wykonalności. Dzięki takim działaniom Ty jako Wierzyciel zyskujesz na czasie, a działania Komornika zostają przyśpieszone.

Jakie więc są plusy elektronicznego postępowania upominawczego? Zdecydowanie krótszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu. Z doświadczenia wiemy, że nakaz zapłaty można uzyskać nawet w kilkanaście dni. Mniejszy formalizm. Najniższe z możliwych kosztów sądowych. Brak tradycyjnego doręczenia korespondencji do Powoda (Wierzyciela). W naszej Kancelarii pracują tylko zawodowi pełnomocnicy – adwokaci i radcowie prawni, którzy mają wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń. Nasza Kancelaria współpracuje z doświadczonymi Komornikami w całej Polsce, którzy działają szybko i sprawnie. Dla naszych Komorników czas jest najważniejszy, a bezpośrednio po złożeniu wniosku egzekucyjnego dokonują zajęć rachunków bankowych dłużnika, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych, ruchomości czy nawet nieruchomości dłużnika. Nasi Komornicy stoją po stronie Wierzyciela i dbają o ich prawa.

Wierzyciel jednak nie ma dużo czasu jak chce odzyskać szybko i sprawnie swoje pieniądze. Wystawiając fakturę mamy termin płatności, do czasu którego dłużnik powinien zapłacić Wierzycielowi pieniądze. Kolejny dzień po terminie płatności jest terminem wymagalności, od którego to dnia dłużnikowi możemy naliczać odsetki. W elektronicznym postępowaniu upominawczym ustawodawca wskazał termin w którym Wierzyciel może skierować swoje roszczenie przeciwko dłużnikowi do postępowania, jest to maksymalnie 3 lata od terminu wymagalności. Dlatego im szybciej Wierzyciel zacznie współpracować z nasz Kancelarią, tym szybciej odzyskamy jego pieniądze.