Co zrobić jak dłużnik unika zapłaty wobec Wierzyciela?

                   

                                            Zagadnienie proste i codzienne. Polubownie sprawy załatwić się nie da. Standard sytuacji Wierzyciel kontra dłużnik. Co ciekawe dłużnik częstokroć żyje sobie miło śmiejąc się prosto w oczy Wierzycielowi. Skąd to znamy? To codzienność Kancelarii komorniczych, które rozkładają ręce, a w konsekwencji umarzają postępowanie egzekucyjne, przy czym Wierzyciel poniósł koszty opłaty sądowej, koszty zaliczki na czynności komornicze i z reguły koszty obsługi prawnej. Czyli Wierzyciel niejako dopłaca do działalności dłużnika. Zwrot kosztów mamy jedynie na papierze, a pieniędzy jak nie było tak nie ma. Co więc możemy zrobić?

Po pierwsze wyeliminować koszty obsługi prawnej. To jesteśmy Państwu w stanie zagwarantować;

Po drugie zminimalizować koszty opłaty sądowej. Jak? Skorzystać z elektronicznego postępowania upominawczego, gdzie opłaty są najmniejsze z możliwych. Jednakże w takiej sytuacji Wierzyciel musi zadbać w terminie o swoje interesy - jak najszybciej skierować sprawę do postępowania sądowego - w maksymalnym 3 letnim terminie od daty wymagalności. W myśl zasady im szybciej tym lepiej. Po uzyskaniu orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności niezwłocznie skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego. Niniejsze również jest podstawową cechą naszych działań w ramach Kancelarii;

I w końcu po trzecie zminimalizować koszty postępowania komorniczego. Minimalna i realna kwota zaliczek na czynności komornicze. Początkowo tzw. egzekucja zza biurka, która przede wszystkim pokaże co można "wydusić" z dłużnika. Co ciekawe to mało lubiany przez Przedsiębiorców ZUS może dać Wierzycielowi szereg istotnych informacji, dzięki którym będzie można ocenić w stosunkowo krótkim czasie powodzenie postępowania egzekucyjnego. To również jest po naszej stronie i deklarujemy pełne działanie w niniejszym zakresie.

                        Dlatego też czekanie nie jest sprzymierzeńcem Wierzycieli. Czekanie sprzyja tylko i wyłącznie dłużnikom, którzy w majestacie prawa najzwyczajniej w świecie oszukują Wierzycieli.

Zapraszamy do współpracy.