Zewnętrzna windykacja, pełna obsługa prawna przez zawodowych pełnomocników – adwokatów, brak opłat dla Wierzyciela za obsługę prawną – wszelkie koszty obsługi prawnej ściągane są od dłużnika….


Same korzyści dla Przedsiębiorców – tym samym rekomendujemy zewnętrzną windykację przeprowadzoną przez naszą Kancelarię.

Wielu Przedsiębiorców uważa, że obsługa prawna jest droga – a co jeżeli odzyskamy środki dla Przedsiębiorcy bez ponoszenia kosztów obsługi prawnej przez Przedsiębiorcą? Nie będzie drogo – będzie bez kosztowo dla Przedsiębiorcy, a skutecznie i szybko.

 

 

Znalazłeś się w trudnej sytuacji, Twoi partnerzy biznesowi spóźniają się z płatnościami, a w firmie brakuje środków, tym samym tracisz płynność finansową – trudna sytuacja dla Przedsiębiorcy. Jak więc zmotywować dłużnika do uregulowania należności? Skorzystaj z naszych usług. Zapraszamy do stałej współpracy z naszą Kancelarią. Dysponujemy doświadczeniem w obsłudze wierzytelności. Przez lata pracy obsłużyliśmy setki wierzytelności. Posiadamy własny indywidualny system, który nie tylko monitoruje na bieżąco każdą pojedynczą sprawę, dzięki czemu w każdej chwili jesteśmy w stanie sprawdzić na jakim etapie jest sprawa, jak również czasookres jej rozpatrzenia, ale przede wszystkim odbywa się to bez wykładania środków finansowych przez Przedsiębiorcę. Przedsiębiorca ponosi tylko koszty wpisów sądowych. Nasze honorarium ściągane jest od dłużnika.  

 

Przedsiębiorca, który stara się własnym sumptem odzyskać swój dług postrzegany jest jako mało profesjonalny. Proszenie dłużnika o spłatę zaległości pokazuje Przedsiębiorcę w negatywnym świetle. Dzięki naszej fachowej wiedzy, po latach studiów prawniczych i aplikacji adwokackiej wiemy jak najtaniej dla Przedsiębiorcy, jak najskuteczniej i jak najszybciej odzyskać dług Przedsiębiorcy.

 

Z reguły pracownicy Przedsiębiorcy nieskutecznie odzyskują dług. Podyktowane jest to przede wszystkim brakiem doświadczenia i nieznajomością działań komorniczych. Przez lata prowadzenia postępowań komorniczych na wniosek licznych Wierzycieli wiemy o jakie czynności zawnioskować, jak również jak szybko odzyskać dług dla Wierzyciela. Przedsiębiorcy bezpodstawnie obawiają się kosztów obsługi prawnej, przy czym koszty te poniesie nie Wierzyciel, a dłużnik.

 

Zapraszamy do współpracy.