Koszty windykacji 2024. Ile wynoszą?

Koszty windykacji to wszystkie wydatki poniesione w związku z dochodzeniem należności od dłużników. Mogą obejmować zarówno bezpośrednie wydatki związane z zatrudnieniem adwokatów czy prawników, jak i koszty pośrednie, takie jak opłaty sądowe czy prowizje dla zewnętrznych firm windykacyjnych. Wpływają one bezpośrednio na rentowność odzyskiwanych należności. Nie zawsze jednak trzeba je płacić. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, by dowiedzieć się więcej na temat kosztów windykacji.

Czy zawsze trzeba płacić koszty windykacji?

Czy zawsze trzeba płacić koszty windykacji? W większości przypadków koszty te są nieuniknione, jednak istnieją firmy, które oferują rozwiązania minimalizujące to obciążenie. Jednym z takich wyjątkowych przykładów jest nasza Kancelaria Targosz Gajda Adwokaci s.c., która wyróżnia się unikalnym podejściem do obsługi prawnej. Warto podkreślić, że nie pobieramy żadnego honorarium od Wierzyciela za prowadzenie sprawy. Koszty windykacji należności ponosi wyłącznie dłużnik. Takie podejście pozwala przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu działalności bez obaw o dodatkowe koszty. Tym samym nasza Kancelaria Targosz Gajda Adwokaci s.c. oferuje efektywne i korzystne finansowo rozwiązanie, które motywuje dłużników do szybszego uregulowania zobowiązań, przyczyniając się do skuteczniejszego procesu windykacji. Jeśli interesuje Cię windykacja – koszty dzięki naszej działalności, jesteśmy w stanie przenieść na dłużnika.

Jak działamy podczas windykacji należności?

Już na początku potrzebujemy informacji o liczbie niezapłaconych faktur, terminach płatności oraz formie wezwania do zapłaty. Na podstawie tych danych przeprowadzamy wstępną analizę, oceniając dłużników pod kątem skuteczności egzekucji. Podkreślamy po raz kolejny, Kancelaria nie pobiera od Wierzyciela żadnego honorarium za obsługę prawną – koszty usług ponosi tylko dłużnik. Naszych Klientów nie interesują ani minimalne, ani maksymalne koszty windykacji. 

Po wstępnej analizie dłużnika, przystępujemy do oceny konkretnych spraw pod kątem wymagalności i możliwości skierowania do odpowiedniego postępowania sądowego. Pozwy sporządzamy na podstawie indywidualnie opracowanych wzorów, aby sprawa została bezproblemowo rozpoznana przez właściwy sąd. Choć czas między złożeniem pozwu, a wydaniem orzeczenia jest okresem, w którym mamy ograniczone możliwości działania, na bieżąco go monitorujemy. W razie potrzeby podejmujemy kroki, które skłaniają Sąd do przyspieszenia procesu.

Po uzyskaniu orzeczenia, Sąd wysyła je do pozwanego. Ten etap jest również pod stałym nadzorem, co pozwala nam sprawdzić, kiedy pozwany odebrał korespondencję i jakie podjął działania. W przypadku braku reakcji pozwanego, składamy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do właściwego Komornika. System wewnętrznego monitoringu zapewnia, że sprawy są rozpoznawane szybko i sprawnie, a Komornik podejmuje wszelkie możliwe działania, aby skutecznie wyegzekwować należności dla Wierzyciela.

Profesjonalnie przeprowadzimy windykację należności

Jeżeli masz niezapłacone faktury i interesuje Cię profesjonalna windykacja długów, skontaktuj się z Kancelarią Targosz Gajda Adwokaci s.c. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnemu systemowi monitorowania spraw, gwarantujemy szybkie i skuteczne działania, które przyspieszą proces windykacji. Kancelaria przeszła przez tysiące spraw, co pozwoliło nam wypracować metody skutecznie przyspieszające działania zarówno Sądu, jak i Komornika. Możesz do nas napisać na adres kancelaria@targoszgajda.pl lub zadzwonić pod numer 601 900 001.

Nie pozwól, aby niezapłacone faktury wpływały negatywnie na Twoją działalność. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli szybko i skutecznie odzyskać należności, umożliwiając skupienie się na rozwijaniu swojego biznesu.