Koszty postępowania sądowego – opłaty, które Powód/Wierzyciel uiszcza do właściwego Sądu Jak zmniejszyć koszty postępowania sądowego, które postępowania są najtańsze i co ważne najszybsze?! Dwa w jednym – same plusy dla Powoda/Wierzyciela


            Co do zasady postępowanie jest długie i wiąże się ze sporymi kosztami sądowymi, które leżą po stronie Podmiotu wszczynającego postępowanie, czyli Powoda. Jak jednak postępować aby zminimalizować koszty Powoda. Służymy pomocą.

Jak zadbać o swoje interesy aby maksymalnie skrócić postępowanie sądowe i zminimalizować koszty sądowe, które uiszcza się do Sądu? Mamy na to rozwiązania.

 

Co ważne i co wymaga wyraźnego zaznaczenia Powód/Wierzyciel unika kosztów obsługi prawnej, a więc sporządzenia pozwu, wniesienia pozwu do sądu, prowadzenia sprawy, uzyskania klauzuli wykonalności i skierowania do postępowania egzekucyjnego.

To Powoda/Wierzyciela kosztuje równe „0”.

Dla Podmiotu wszczynającego postępowania są to ogromne oszczędności w granicach co najmniej kilku tysięcy złotych w zależności od wysokości roszczenia, które chce wyegzekwować.

A więc już na wstępie Powód oszczędza środki. Taka jest idea naszej działalności – za koszt obsługi prawnej płaci pozwany/dłużnik, a więc przeciwnik Powoda/Wierzyciela.

 

Co więc wpływa na koszty sądowe, które wpłaca się do sądu i co zrobić aby je zminimalizować. Czas, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na czas.

Powodzie czas jest dla Ciebie kluczowy. Jeżeli w terminie 3 lat od daty wymagalności skierujesz do nas sprawę, opłata sądowa wyniesie tylko ¼ opłaty, którą w zwykłym postępowaniu zapłacisz. Tym samym każdy Przedsiębiorca winien dbać o swoje interesy i jak najszybciej kierować sprawę do nas. Reasumując tą kwestię, Przedsiębiorco nie czekaj jak dłużnik nie płaci, daj mu maksymalnie miesiąc i działaj i odzyskaj swoje środki.

Skorzystanie z naszych usług to także gwarancja, że sprawę niezwłocznie skierujemy do postępowania sądowego, a następnie zadbamy aby nie czekać na klauzulę wykonalności, a sami o nią zawnioskujemy i niezwłocznie skierujemy sprawę do postępowania komorniczego. Zasadą jest okres około 3 miesięcy od złożenia pozwu do właściwego sądu do złożenia wniosku egzekucyjnego do właściwego Komornika. Ale aby tak było, każdy Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że kluczową kwestią jest dla niego czas. Nie można w nieskończoność prosić dłużnika o zapłatę, po upływie terminu płatności kierujemy wezwanie do zapłaty z krótkim terminem płatności (przykładowo 3 dni, względnie 7 dni), a w sytuacji braku pozytywnej reakcji po stronie dłużnika sprawę kierujemy do sądu.

Co ważne, z doświadczenia wiemy, iż szybkie działanie Powoda/Wierzyciela w postaci szybkiego skierowania sprawy do sądu pozwala na efektywniejsze odzyskanie długu. Z reguły dłużnik nie ma jeszcze czasu na upłynnienie środków którymi dysponuje, a nasi Komornicy działają nie tylko sprawnie, ale i szybko.

Jaki jest skutek dbania o własne interesy przez Powoda/Wierzyciela – odzyskanie długu.

 

Zapraszamy do kontaktu.